Pohjola-Norden

Medborgarorganisationen Pohjola-Nordens viktigaste uppgift är att främja nordiskt samarbete och att i Finland öka kännedomen om det övriga Norden.

Pohjola-Nordens tidskrift är riktad till medlemmar, samarbetsparter och alla med intresse för Norden

Pohjola-Nordens tidskrift är tvåspråkig och utkommer fyra gånger om året. Tidskriftens upplaga är 13 000 och den postas till medlemmar och samarbetsparter. Dessutom delas den ut till allmänheten i samband med seminarier, kurser och andra evenemang.

Pohjola-Nordens tidskrift är en kanal till Norden och nordiskt samarbete

Tidningen bjuder på kunskap och infallsvinklar till nordiska fenomen, händelser och institutioner, förmedlar nordiskt litteratur och fungerar som en förbindelselänk mellan medlemmar och ledande politiker, representanter för näringslivet och lokala aktivister sida vid sida.

Allmänt

UtgivarePohjola-Norden
ChefredaktörLarserik Häggman
Antal nr/år4
Upplaga13 000
Prenumerationspris20 e/årgång

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressPohjola-Norden
Sibeliusgatan 9 A
00250 Helsingfors

tfn 09 4542 080
lehti@pohjola-norden.fi
PrenumerationerPohjola-Norden
Sibeliusgatan 9 A
00250 Helsingfors

tfn 09 4542 080
lehti@pohjola-norden.fi
AnnonserMarknadsföringschef Kjell Skoglund
Pohjola-Norden
Sibeliusgatan 9 A
00250 Helsingfors

kjell.skoglund(at)pohjola-norden.fi
tfn 09 4542 080
Webbplatswww.pohjola-norden.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige